Waarmee ik u van dienst kan zijn.

De focus

Mensen maken de organisatie. Ze werken zelfstandig en ze werken samen met anderen. Zowel in dagelijkse routines als in het doordenken van verder liggende perspectieven. Vaak gebeurt dat met passie, energie en flow; helaas is er ook nogal eens sprake van moeite, spanning en weerstand.

Dat leidt soms tot persoonlijke twijfel, soms tot een zoektocht in de samenwerking met anderen. Dit kan binnen de eigen organisatie of afdeling zijn, of ook met samenwerkingspartners. Het is helpend om hierop te reflecteren met een betrokken buitenstaander. Iemand die kan spiegelen en vanuit zijn brede ervaring kan ondersteunen.

Wie de tijd neemt voor dat proces, schept ruimte en helpt zichzelf of het team om met frisse ideeën verder te werken in de veelzijdige context van de dagelijkse werkelijkheid.

Ik ben u daarin graag van dienst.

De specialismen

Mijn dienstverlening richt zich op concrete ondersteuning in het alledaagse werk van bestuurders, directies, diensthoofden, projectleiders. Dat doe ik vanuit de volgende specialismen:

 • Adviseur organisatieontwikkeling
  • Gericht op het versterken van dynamisch verbonden organiseren in plaats van hiërarchisch-bureaucratisch werken; met de focus op de bedoeling en op vertrouwen in plaats van op procedures en controle.
 • Kwartiermaker samenwerkingsverbanden
  • Gericht op projecten of trajecten die leiden tot ervaren meerwaarde voor elk van de samenwerkingspartners vanuit de eigen missie en strategie; het geheel is meer dan de som der delen.
 • Leiderschaps- en teamcoaching
  • Gericht op de versterking van persoonlijk leiderschap, regievoering en teamsamenwerking vanuit diverse leiderschapsrollen; met aandacht voor persoonlijke loopbaanontwikkeling.
 • Strategische beleidsondersteuning
  • Gericht op het creëren van een vrijplaats voor bestuurders, directies en afdelingshoofden met ruimte om te sparren en reflecteren op complexe organisatieontwikkelingsvraagstukken.

De aanpak

De aanpak is in alle gevallen specifiek en persoonlijk.

 • Ik begin bij uw eigen en actuele situatie en opgave.
 • Mijn ondersteuning kenmerkt zich door deze trefwoorden:
  • Verkennen – Focussen – Verbeelden– Verbinden – Realiseren – Consolideren.
 • Onze samenwerking start als we allebei het gevoel hebben dat we elkaar iets te bieden hebben, en wordt voortgezet zolang we de meerwaarde ervan ervaren.
 • Doorgaans werk ik met (series van) vijf gesprekken. Het laatste gesprek heeft een evaluerend karakter. Daarin maken we de balans op. Indien gewenst maken we op maat vervolgafspraken.
 • Ik baseer me in mijn ondersteuning op met name deze methoden:
  • Waarderend onderzoeken (Appreciative inquiry), om aan te sluiten bij kracht en energie;
  • Dynamisch verbinden (Engaging dynamics), om effectief samen te werken met betrokkenen;
  • Projectmatig werken (Projectmananagement), om fasegewijs te werken aan resultaat.
 • Om ook zelf voldoende reflectieruimte te hebben werk ik samen met anderen, waaronder: