Activiteiten en referenties

Wat is voor mij karakteristiek?

'Nobody is perfect, but the team will be'. Je persoonlijke kwaliteit toevoegen aan die van anderen in het samenspel van passie, professie en prestatie. Zo samen werken aan de opgave die ertoe doet, missie gedreven en maatschappelijk betrokken.

Dat is wat ik ook zelf heb ervaren in het werken in en vanuit onderwijs, kerkelijke en zorg- en welzijnsorganisaties. In de uitvoering, in de ontwikkeling, in het leidinggeven en besturen. Als docent, ontwikkelaar, directeur, bestuurslid en toezichthouder. Die ervaring deel ik graag met anderen. Samen werken en samen leren. Daarbij werkend vanuit de methodische principes van: 'waarderend onderzoeken (ik), 'dynamisch verbinden' (wij) en 'projectmatig werken' (het): Persoonlijke energie, horizontaal en verticaal verbonden, met een resultaatgerichte aanpak.

Wat heb ik recent zoal gedaan?

In de afgelopen jaren is ervaring opgedaan in tal van rollen en functie. Hieronder noem ik er een aantal.

 • Lid van het kwartiermakers bestuur van de Stichting Auctoraten, die scholen voor voortgezet onderwijs ondersteunt bij de initiatieven met auctoren, vergelijkbaar met lectoren in het hbo en practoren in het mbo: www.practoraten.nl.  
 • Kwartiermaker en stuurgroep voorzitter van landelijk expertisecentrum voor religie en levensbeschouwing in het voortgezet onderwijs: www.lervo.nl dat werkt onder het motto: Goede levensbeschouwelijke educatie voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs.
 • Organisatieadviseur bij www.engagingdynamics.nl, met o.a. bemiddeling in ernstige conflictsituaties in de top van een organisatie.
 • Strategisch adviseur bij een instelling woon-zorg-centrum voor ouderen in Ede, gericht op het versterken van dynamisch verbonden samenwerken aan waardevolle zorg.
 • Adviseur en coach van de schoolleiding en middenkader van een vmbo-school gericht op het versterken van de kwaliteit en samenwerking op goed onderwijs. Dit is samenwerking met www.professiepartners.nl.
 • Beleidsadviseur bij de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, gericht op landelijke samenwerking tussen met behoud van eigen ruimte en vrijheid. 
 • Coördinator en coach binnen het leiderschapstraject Christelijke Hogeschool Ede, www.che.nl, later in samenwerking met MBO-Utrecht en de COG-onderwijsgroep.
 • Individuele coaching van meerdere directeuren en seniorprojectleiders. 
 • Hoofddocent Schoolontwikkeling Masteropleiding bij de CHE; eerder docent methodiekontwikkeling binnen de welzijnsopleidingen.
 • Directeur van de theologieopleidingen van de CHE; eerder directeur van de SPH-opleidingen en interim-directeur bij de Verpleegkundigen opleiding.
 • Voorzitter van het landelijk overleg theologie-opleidingen; eerder van het landelijk overleg van SPH-opleidingen.
 • Initiatiefnemen en secretatis van het brancheoverleg hbo-theologieopleidingen in Nederland, waarin alle levensbeschouwelijke richtingen samenwerken.
 • Strategisch adviseur bij een bijzondere leerstoel met een viertal samenwerkingspartners
 • Adviseur bij academie Coaching rondom Kanker.

Curriculum vitea 

Meer gegevens zijn opgenomen in mijn CV dat u hieronder vindt. Ik maak graag nader kennis om door te praten en te onderzoeken wat ik voor u kan betekenen.

Referenties van samenwerkingspartners

 • "Soms zit je zelf te dicht op een probleem. Of je bent deel van het probleem… Dat overkwam ons als Bond van Vrije Evangelische Gemeenten. Dan heb je een deskundige blik van buiten nodig. Wij kregen die blik van buiten met Leo van ProfessiePartners. Hij wist in korte tijd alle betrokkenen mee te nemen, zodat er een groot draagvlak was. Leo leverde niet alleen de analyse, maar bood ons een nieuwe blik op de toekomst."

  Dineke, predikante en lid begeleidingscomissie Bond-VEG

 • “ProfessiePartners heeft een proces van revitalisatie van ons kerkgenootschap gedurende twee jaar heel vakkundig begeleid. Vanuit het team heeft Leo dit in alle geledingen van onze kerkelijke organisatie met respect voor het eigene van de gemeenten en de mensen begeleid. Het resultaat: nieuw élan en een vernieuwde wijze van organisatie en functioneren. We zijn er gewoon heel blij mee (en dankbaar voor)”.

  Sjoerd, predikant en bestuurder landelijk kerkgenootschap

 • Leo adviseerde en ondersteunde de inrichting van een effectieve samenwerking tussen de vier partnerorganisaties van de leerstoel. Hij weet in relatief korte tijd verbinding te leggen tussen organisaties die anderen wel zien, maar niet kunnen creëren. Hij ontzorgt mensen en ontwerpt met hen een werkstructuur waardoor de inhoud en de bedoeling tot zijn recht komt. Hij ziet kans om in de organisaties op te halen wat de behoeften zijn en die samen te brengen zodat het voor ieder meerwaarde oplevert en de eigenheid van iedere organisatie tot zijn recht komt, zonder dat het een bonte lap van onverbonden kleuren is. En het is heel prettig om met hem samen te werken.

  Prof. Dr. B.J.G. (Bernhard) Reitsma, hoogleraar de kerk in de context van de islam.

   
 • Wat een mooie, goede, scherpe maar ook moeilijke vragen stel je me. Energiek, verantwoordelijk en conceptueel zijn woorden die in mij opkomen als ik aan jou denk. Je stelt trage vragen en weet vanuit de strategie en grote lijnen de praktijk te benaderen en vorm te geven. Iets wat ik daarin krachtig vind, is dat je bijv. ‘practice what you preach’ ten voeten uit waar maakt. Je gaat die verantwoordelijkheid niet uit de weg.  Ik heb onze samenwerking als heel waardevol ervaren. Toen ik startte op de CHE kon ik je maar met moeite bijbenen. M.n. in de klussen die we samen deden, heb ik jou als een waardevolle collega mogen meemaken. Bedankt daarvoor, want dat was ook voor mij verrijkend en leerzaam.

  Drs. Marieke de Leeuw, onderwijskundige
 •    
 • CV 2023 Leo van Hoorn.pdf